Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/blog1900

Gratis bloggen bei
myblog.de

Het groepswerken

Het groepswerken is erg nieuw voor me persoonlijk. In Duitsland werken wij op school niet veel in groepen. Ik vind het kij leuk omdat ik graag met mensen tezamen ben en in groepen werken doe. Ik geniet het echt hier in Den Bosch te studeren. Wij zijn nou ongeveer drie maanden in de Nederlanden. Het is echt super mooi in Den Bosch en ik voel me heel lekker.

 

" Het kan niet beter zijn "

Marius en ik kunnen tezamen studeren, dat is wat wij hebben gewild.

 Natuurlijk loopt niet allet hoe wij het ons wensen, bij voorbeeld is ons leerteam een beetje chaotisch maar wij uitmikken deze situatie zeker ook. Maar ik heb nog geen oplossing.....

16.12.08 20:29
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung