Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/blog1900

Gratis bloggen bei
myblog.de

LONdON

Wanneer ik de regen mooi vind...

Wanneer ik me wel voel...

Wanneer ik fijne momenten nog een beetje leuker vind...

Wanneer ik door de heel mooie Hyde Park of door de Regent´s Park loop...

Wanneer ik door de prachtige en heel grote dierentuin slenter...

Wanneer ik met de Metro van A naar B ga...

Wanneer ik in mijn lievlings stad ben...

Wanneer ik overal verschillende mensen kan zien...

Wanneer ik de wonderbare verlichting allerwegen kan zien...

Wanneer ik gelukkig ben...

Ben ik in?

Ja dan ben ik in London....

Ik hou van deze stad....

10.12.08 16:06
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung