Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/blog1900

Gratis bloggen bei
myblog.de

Voetbal

Het voetbal is heel belangrijk voor me. Ik spel zelf voetbal sinds ik kan lopen. De bal geleitte me overal, in de school, te vrienden en in mijn bed. Maar niet meer tegenwoordig.

Ik heb ook op hoger niveau gespeeld en menig van mijn tegenspeler zijn nou op de Televisie. Wanneer ik deze speler zie ben ik een beetje droef omdat ik denk dat ik dat ook graag hebben gewold en zonder m´n knie had ik dat ook gedaan. Maar in Duitsland is een spreekwoord:

Hätte, wenn und aber!!! Had, wanneer en maar!!!

Ik vind sport klasse maar ik heb nog geen voetbal club in de nederlande voor me gezoekt omdat ik geen tijd heb. Maar misschien straks.

7.12.08 11:38
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung